<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
4 september 2015

De Hamer is aanwezig op de beurzen De Dag van de Openbare Ruimte en Water in de Openbare Ruimte

De Hamer is aanwezig op de beurzen
De Hamer is in oktober als exposant aanwezig op de beurzen  De Dag van de Openbare Ruimte stand 1.416 en  Water in de Openbare Ruimte stand 2.039De Hamer laat bezoekers van de beurzen kennismaken met de producten van De Hamer die onder het thema ' klimaatadaptatie' vallen. 

Het klimaat verandert: Nederland wordt deze eeuw warmer, natter én droger.  Klimaatverandering leidt tot meer hittegolven, vaker extreme neerslag en meer droge perioden. Steden moeten zich klimaatbestendig gaan inrichten. Als steden zich niet voorbereiden, heeft dit invloed op de gezondheid van de mensen, leefbaarheid van de buurten, comfort in woningen en gebouwen en de arbeidsproductiviteit=  Economische schade!

Er is een scala aan maatregelen beschikbaar voor waterberging, infiltratie of transport. Zo heeft De Hamer waterdoorlatende riolering ( buizen en  schachten) en  waterdoorlatende en  waterpasserende bestrating, deze betonproducten worden op de beurzen gepresenteerd.