<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
5 november 2015

Columbuis laatste puzzelstuk bij afkoppelen en vuilwatertransport naar RWZI

Columbuis laatste puzzelstuk bij afkoppelen en vuilwatertransport naar RWZI

Zoals in eerdere nieuwsbrieven reeds aangehaald is onze eivormige betonbuis, de Columbuis, helemaal terug van weggeweest. Dit komt mede doordat gemeenten afkoppelen, infiltratie van hemelwater en klimaatadaptatie hoog op de agenda hebben.

Ook de rioolwaterzuiveringinstallatie (RWZI) heeft duidelijk voordeel van minder aanbod van (hemel)water, dat laat een recente publicatie van Stichting Rioned en Stowa, over ‘Reductie hydraulische belasting RWZI’ zien. Om minder water op de RWZI te krijgen, moeten maatregelen in het inzamelingsdeel (de riolering) van het afvalwatersysteem worden beschouwd of genomen. Maatregelen kunnen divers zijn, maar veelal ook het afkoppelen of niet aansluiten van hemelwater op het vuilwaterriool. Voor dit laatste heeft De Hamer een scala aan producten: PermeobuizenPermeoschachtenPermeoblokkenAqua MensuraStonesPermeostones en Permeotegels.

Columbuizen
Nu zult u denken, dit nieuwsbericht ging toch over de eivormige Columbuis? Maar, de Columbuis draagt zijn steentje bij als het gaat om het transporteren van vuillwater naar de RWZI. Dankzij de eivorm heeft de Columbuis een dubbelfunctie: bij gering debiet blijft een krachtige vloeistofstroom aanwezig, bij groot debiet is een aanzienlijk bergend en transporterend vermogen beschikbaar. Andere kenmerken die bijdragen aan deze keuze voor de Columbuis:

  • Sterkte/draagkracht (alternatief voor gewapend rond);
  • Aanlegdiepte gering, hij kan minder diep worden gelegd, dat scheelt ontgraven;
  • Bij beperkt debiet ook een hoge stroomsnelheid en/of minder afschot nodig;
  • Minder diep betekent ook dat grotere transportafstanden mogelijk zijn;
  • Betere doorstroming geeft minder onderhoud en minder slib te storten.

Total Cost of Ownership
De hedendaagse focus van de opdrachtgever ligt gelukkig niet alleen op de aanschafprijs van een product, ook andere zaken worden op waarde geschat. Opdrachtgevers kijken steeds meer naar 'Total Cost of Ownership' (TCO) en daar springt de Columbuis gunstig uit. Immers, de meeste kosten zitten in de uitvoeringsfase en daarna in het beheer en onderhoud, zaak dus dat men bij het ontwerp direct de juiste systeemkeuze maakt. De kleinste diameters 250/375 en 300/450 mm zijn rond van buiten en eivormig van binnen, waardoor ook de verwerking eenvoudig en vertrouwd is.

In de gemeente Tilburg worden op dit moment een drietal werken gerealiseerd met de Columbuis. Van der Zanden uit Moergestel is bezig met de Herinrichting Vogeltjesbuurt fase 2, Heijmans maakt een werk aan de Zeshovensestraat - Udenhoutseweg en Dura Vermeer (Postma Bergharen maakt dit in onder aanneming) aan de Ringbaan-West. Wij zien dat steeds meer gemeenten overstag gaan en kiezen voor de gunstige kenmerken van de Columbuis. Kortom, de Columbuis is terug en populairder dan ooit!