<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
12 april 2017

CO2-uitstoot met 11% gedaald in 2016

CO2-uitstoot met 11% gedaald in 2016

De Hamer is gecertificeerd voor de SKAO CO2-Prestatieladder op niveau 3. De CO2-Prestatieladder is ontwikkeld om CO2-bewust te handelen en daarmee de CO2-uitstoot te verlagen.

Om CO2-bewust te ondernemen, wordt door De Hamer een CO2-Footprint gemaakt. Deze maakt inzichtelijk hoeveel CO2-reductie er heeft plaatsgevonden. Bij De Hamer is in 2016 de CO2-uitstoot met 11% per ton beton gedaald. Dit is tot stand is gekomen door vele maatregelen die genomen zijn om de betonproductie van De Hamer CO2-armer te maken. In 2017 staan nieuwe maatregelen op de planning om de uitstoot nog verder terug te dringen. 

De voortgangsrapportage van 2016 staat nu online. Wanneer u meer over onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid wilt weten, kunt u hier meer lezen.