<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
10 april 2018

CO2-reductie van 54% bij De Hamer

Sinds 2013 zet De Hamer zich in om haar CO2-uitstoot te reduceren. Ieder half jaar wordt de voortgang hierop gemeten en gerapporteerd. Uit de voortgangsrapportage over heel 2017 kan worden herleidt dat De Hamer goed op weg is om haar reductiedoelstellingen voor 2019 te behalen. Over 2017 is er maar liefst 1.088 ton CO2 minder geproduceerd in vergelijking met het jaar 2015, een reductie van 54%. Dit is voor een groot deel gerealiseerd door de inkoop van groene energie vanaf begin 2017.

Met een totale reductiedoelstelling van 69,5% per 1.000 ton beton is de volledige doelstelling echter nog niet behaald. Naast verdere reducties in het elektriciteitsverbruik zet De Hamer daarom in op structurele verlaging van het energieverbruik. De voortgangsrapportage en CO2-footprint zijn in te zien via onze website, bij MVO- Planet.