<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
5 mei 2019

CO2-reductie in 2018

CO2-reductie in 2018

Sinds 2013 zet De Hamer zich in om haar CO2-uitstoot te reduceren. Ieder half jaar wordt de voortgang hierop gemeten en gerapporteerd. Uit de voortgangsrapportage over het jaar 2018 kan worden herleidt dat De Hamer haar reductiedoelstellingen voor 2019 van 60,4 procent minder CO2-uitstoot per ton beton nog niet heeft behaald. Dit jaar was er 49 procent reductie vergeleken met het jaar 2015. Dit is voor een groot deel gerealiseerd door de inkoop van groene energie vanaf begin 2017.

Naast verdere reducties in het elektriciteitsverbruik zet De Hamer daarom in op structurele verlaging van het energieverbruik. De voortgangsrapportage en CO2-footprint zijn in te zien via onze website (MVO-planet) of via deze link.