<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
5 juni 2015

CO2-Prestatieladder - Footprint 2014

De Hamer heeft in 2013 besloten om via de  CO2-Prestatieladder structureel haar CO2-uitstoot te gaan verminderen. Er is een Energie management programma opgesteld met daarin beleid en doelen, maar ook concrete maatregelen om deze doelstellingen te kunnen bereiken.  De Footprint over het jaar 2014 is inmiddels in kaart gebracht, daarin is de emissie van 2014 te zien.

Op onze website onder het kopje  ‘MVO – Planet’ zijn alle CO2-documenten te vinden en kunt u onze doelstellingen en deelname aan initiatieven bekijken.

Vragen of suggesties over CO2-reductie zijn van harte welkom. Deze kunt u mailen naar info@dehamer.nl.