<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
19 december 2017

45% CO2-reductie bij De Hamer

De Hamer is gecertificeerd voor de SKAO CO2-Prestatieladder op niveau 3. De CO2-Prestatieladder is ontwikkeld om CO2-bewust te handelen en daarmee de CO2-uitstoot te verlagen.

Sinds 2013 zet De Hamer zich in om haar CO2-uitstoot te reduceren. Ieder half jaar wordt de voortgang gemeten en gerapporteerd. Uit de voortgangsrapportage over de eerste helft van 2017 kan worden herleidt dat De Hamer goed op weg is om haar reductiedoelstellingen voor 2019 te behalen. Over 2017 wordt er maar liefst een reductie van 839,76 ton CO2 verwacht, in vergelijking met 2015. Dit komt neer op een totale reductie van 45%. Deze reductie is voor een groot deel gerealiseerd door de inkoop van groene energie vanaf begin 2017.

Met een totale reductiedoelstelling van 69,5% is de volledige doelstelling echter nog niet behaald. Naast verdere reducties in het elektriciteitsverbruik, zet De Hamer daarom in op structurele verlaging van aardgas- en dieselverbruik. De voortgangsrapportages en CO2-footprint zijn in te zien op onze webpagina ''MVO - planet''.