<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
  1. Home   »  
  2. Projecten   »  
  3. Resultaatgerichte samenwerking in rotterdam loont

Resultaatgerichte samenwerking in Rotterdam loont

In de wijk Hillegersberg (gemeente Rotterdam) wordt een nieuwe woonwijk aangelegd. Voor de ontsluiting aan de Ballegooijsingel moest er een nieuwe duikerconstructie worden aangebracht.

Historische aspecten

De gemeente Rotterdam hecht grote waarde aan historische aspecten in de wijken, vandaar dat in de wijk Hillegersberg geen standaard duiker werd aangebracht. In samenwerking met een architect en de gemeente Rotterdam werd er gezocht naar een prefab oplossing die conform de bestaande uitstroomconstructies in de fabriek gemaakt kon worden. De ronde duiker die onder de weg door ligt, moest onderheid worden met betonnen oplegkespen.
Rotterdam_Ballegooijsingel_-_Duiker_okt_2015_9

Resultaat gericht samenwerken

Alles bij elkaar een mooie uitdaging voor De Hamer. Samen met de gemeente Rotterdam werd het onderheid riool besproken, waarbij de vraag kwam of De Hamer ook mee kon denken over de uitstroomconstructies. Uiteraard zijn we deze uitdaging aangegaan. Buizen en kespen zitten in ons assortiment, maar een gemetselde prefab uitstroomconstructie niet. Voor dit project hebben wij een samenwerkingspartner gevonden, namelijk Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. uit Meerkerk. Met deze partij zijn de bestaande uitstroomconstructies in de wijk bekeken. De uitstroomconstructie is uiteindelijk in de fabriek geproduceerd en van metselwerk voorzien.       
 
Eind oktober werden beide uitstroomvoorzieningen (gewicht ca. 30 ton/st) binnen twee uur geleverd en geplaatst. E.e.a. onder toezicht van tevreden toezichthouders van de gemeente Rotterdam.
Rotterdam_Ballegooijsingel_-_Duiker_okt_2015_19

Projectfoto's