<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
  1. Home   »  
  2. Projecten   »  
  3. Provincie flevoland bespaart tijd in uitvoering door zelf in te kopen

Provincie Flevoland bespaart tijd in uitvoering door zelf in te kopen

Ook in de jongste provincie van Nederland zijn regelmatig aanpassingen en verbeteringen nodig aan het wegennetwerk. Door toenemende verkeersdrukte is het noodzakelijk reconstructies uit te voeren. Met name de diverse rotondes en wegkruisingen vereisen speciale aandacht. Tijdens de voorbereiding van deze werken worden metingen en onderzoeken gedaan naar de diverse verkeersstromen en de intensiteit daarvan. 

Just in time leveren

Als de beslissing genomen is om een reconstructie uit te voeren, is het noodzakelijk dat de betreffende aannemer naast kwalitatief goed werk, ook een zo kort mogelijke uitvoeringstijd heeft. Daarbij is het belangrijk dat de benodigde materialen “just in time” op het werk beschikbaar zijn.

Banden_Flevoland_1

Zelf inkopen

Voor de verkeersgeleiders en bochten op de kruisingen en rotondes past de provincie Flevoland regelmatig gewassen witte RWS banden en parkeerstootbanden in diverse hoogtes toe, al dan niet als plakbanden. En juist deze materialen worden alleen maar op bestelling gemaakt en hebben vaak een langere levertijd. Daarom heeft de provincie Flevoland enkele jaren geleden besloten deze banden voortaan zelf in te kopen en beschikbaar te stellen op de diverse werken. Ritske Boonstra, directievoerder van de provincie, is zeer tevreden over deze aanpak. Hij heeft destijds het initiatief voor deze afspraak met De Hamer genomen.  

“Op deze manier kunnen wij zelf de kwaliteit en exacte levertijd in de hand houden en de juiste materialen en aantallen voor de werken bestellen. Dat scheelt heel veel tijd en dus ook ergernis van het passerende verkeer en de uitvoerende aannemer.”

Op de bijgaande foto’s een beeld van de reconstructie van de Dronterringweg. Het werk wordt op dit moment uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Gebr. van der Lee uit Lelystad.
Banden_Flevoland_2

Projectfoto's