<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer

Afkoppelen en vervangen

‘De betonklinkers in de ventweg de Quayweg in Landhorst hadden behoorlijk last van wortelopdruk. Dit was de laatste jaren al enkele keren hersteld, maar kwam steeds snel terug. Daarnaast is de Ventweg de Quayweg de laagst gelegen weg van Landhorst, die bij buien daarom vaak onder water stond. Op zich is dat hier niet erg, maar omdat het drukriool hier het dorp in komt, was het water vaak erg vuil. Door deze weg af te koppelen, blijft het vuile water in de riolering en komt dus niet meer op straat. In 2013 stonden we voor de keuze, opnieuw plaatselijk herstel van de bestrating of in één keer het hemelwater afkoppelen en de bestrating vervangen.’

Ondiep infiltratiesysteem

‘Omdat naast de smalle weg forse bomen staan en er een grote gasleiding in de weg ligt, zijn we op zoek gegaan naar een ondiep infiltratiesysteem. Maar daarnaast wilden we ook een goed aan te leggen en te onderhouden systeem. Nadat we enkele opties hadden afgewezen, zijn we bij de Permeoblokken terechtgekomen. Door deze blokken aan de oppervlakte toe te passen, ontstaat ons gewenste systeem.’

Antoine_van_Hout_en_Perry_Peeters.jpg

Permeoblokken

De Permeoblokken zijn speciaal ontwikkeld als infiltratiesysteem voor situaties waarbij het grondwaterpeil hoog is (diepte minder dan één meter). Afhankelijk van de functie produceert De Hamer types Permeoblokken. Het bovengrondse type van het waterdoorlatende Permeoblok kan als vervanging van goot en band dienen. Door de zeer open structuur van de wand vangt het Permeoblok afstromend water op en infiltreert het direct in de ondergrond. Het waterdoorlatende vermogen van het Permeoblok is zo groot dat de infiltratiesnelheid alleen afhankelijk is van de mate waarin de bodem het water kan opnemen. Daarnaast heeft het systeem (afhankelijk van de toepassing) een bergend en afvoerend vermogen, om in geval van zeer intensieve regenbuien wateroverlast te voorkomen. Een mogelijkheid is om het Permeoblok aan te sluiten op een andere infiltratievoorziening.

Aan de ventweg de Quayweg in Landhorst heeft de gemeente Sint Anthonis de eerste bovengrondse Permeoblokken als proef toegepast, de traditionele goten, kolken en opsluitbanden werden vervangen door het Permeoblok. Op basis van dit project zijn de Permeoblokken geoptimaliseerd. Ze zijn nu ook rekenkundig bestand tegen verkeer en productie in kleur behoort tot de mogelijkheden.

‘Gaandeweg het ontwerp en de uitvoering hebben we erg veel geleerd. Over de eenvoud van het systeem, de capaciteit en de mogelijkheden. Wat het meest opgevallen is, is het eindresultaat: een openbare ruimte die ook voor mensen die slecht ter been zijn goed te gebruiken is. Hierdoor worden verschillende maatschappelijke thema’s aangeroerd: duurzaamheid, klimaatadaptatie, vergrijzing en zelfredzaamheid.’

Permeoblok__Betonindustrie_De_Hamer_BV

Projectfoto's