<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer

Juli 2013

8 juli heeft Betonindustrie De Hamer 4 duikers (inw. 2500x2250 mm lang ca 30 meter, totaal 16 kokerelementen ca 30 ton/st) voor de gemeente Purmerend opgeleverd.

Rechthoekige duikerelementen vormen niet alleen een interessante aanvulling op ronde buizen, maar bieden door hun vormgeving meer specifieke toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld als bergingsriolen en tunnelsystemen.

020

Projectfoto's