<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
  1. Home   »  
  2. Projecten   »  
  3. Ede maakt zich klaar voor de toekomst met permeobuizen

Ede maakt zich klaar voor de toekomst met Permeobuizen

In het NOS-journaal van donderdag 2 juni was het nieuws dat, naar aanleiding van de heftige buien de afgelopen periode natuurlijk, gemeenten extra maatregelen moeten nemen in verband met de extreme weersomstandigheden. Zware regenbuien zullen de komende jaren naar verwachting veel vaker voorkomen en daarom grijpen gemeenten steeds vaker in, om te voorkomen dat straten en huizen onder water komen te staan. Wethouder Leon Meijer van de gemeente Ede is in beeld, hij vertelt dat in Ede onder andere systemen worden aangelegd bestaand uit twee buizen, één buis voor het afvalwater en één poreuze buis (De Permeobuis van De Hamer) voor het regenwater. Doordat de buis poreus is, zakt het water langzaam in de grond.

Ede_Enka_Smink_Infiltratieringen_en_Permeo_12 (1)
Momenteel worden door Smink Infra, bij het bouwrijp maken van deelgebied C2 van het Enka-terrein in Ede, Permeobuizen met een diameter van 800 mm en infiltratieringen aangebracht. Gebr. Remmits B.V. is bezig met de herinrichting van Bennekom Oost, Deelgebied 3 waarbij waterpasserende Aqua MensuraStones worden aangebracht en twee diameters (400 en 600 mm) Permeobuis. De gemeente Ede maakt zich klaar voor de toekomst!
Laurens Bouwer (waterdeskundige bij onderzoeksinstituut Deltares) is eveneens aan het woord, hij zegt dat de gemeente Ede zeker niet de enige is die maatregelen neemt, de capaciteit van riolen in Nederland is beperkt en niet berekent op dit soort regenbuien. Het water komt dan op straat terecht en dat leidt tot overlast en schade. Het aanleggen van een extra rioolbuis is niet voor elke gemeente haalbaar, gemeenten zullen ook naar andere mogelijkheden moeten kijken. Er moet meer buffer op straat zijn, bijvoorbeeld waterpleinen of het combineren van verschillende producten tot een geschikte voorziening om water te bergen. Gelukkig zijn veel gemeenten daar al actief mee bezig, de medewerkers van De Hamer denken graag mee over het maken van een passende oplossing.
Ede_Enka_Smink_Infiltratieringen_en_Permeo_1

Projectfoto's