<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
  1. Home   »  
  2. Projecten   »  
  3. Complexe kruisingsputten graag

Complexe kruisingsputten? Graag!

De Hamer steeds vaker betrokken bij het ontwerp van complexe kruisingsputten

In Nederland liggen al vele kilometers aan kabels en leidingen in de grond, maar het wordt steeds voller. Met de aanleg van warmtenetten, nieuwe glasvezelnetwerken (5G-internet), ondergrondse containers en maatschappelijke opgaves zoals klimaatadaptatie (wateroverlast, hittestress en droogte in de stad) zal de druk op de ruimte onder de grond alleen maar toenemen. De problematiek van een overvolle ondergrond is de laatste jaren pas echt goed tot iedereen doorgedrongen.

Ook beheerders van riolering en openbare ruimte krijgen hiermee te maken als de vervangingsopgave van riolering speelt. Naast het vervangen van een bestaand gemengd stelsel of vuilwaterriool (DWA) moet je tegenwoordig veelal ook een apart hemelwater- (HWA) of infiltratieriool aanleggen. Kortom, nog meer en grotere (kruisende) leidingen in de ondergrond. Een kruispunt of rotonde in de openbare ruimte is in de ondergrond vaak een complexe puzzel aan kabels en leidingen.

artikel2 (1)

Als je dan al weet hoe je deze grote hoeveelheid kabels en leidingen in de nieuwe situatie op de juiste wijze wil organiseren, kom je vaak tot de conclusie dat er voor de riolering extreem grote (kruisings-)putten nodig zijn om de verschillende riool-(water)systemen elkaar te laten passeren. Bij het ontwerp van zo’n complexe kruisingsput is het zaak dat de afmetingen in de ondergrond past, dat de put qua maatvoering en gewicht te transporteren is, dat ermee te ‘handelen’ is in stedelijk gebied, er minimale overlast/extra werk nodig is bij de aanleg en dat in de toekomst op een juiste wijze beheer en onderhoud mogelijk is.

De Hamer ervaart een groeiende vraag naar inbreng van kennis op dit gebied en denkt graag mee bij het ontwerp van deze complexe kruisingsputten. Verschillende gemeenten en/of aannemers maken al gebruik van deze kennis en dat resulteert in prachtige projecten zoals: Tilburg (Snelfietsroute Tilburg), Waalwijk, Eindhoven (Vestdijk, in opdracht van Strabag), Veenendaal (Kerkewijk) en Breda (Acaciastraat).

Als je ook graag gebruik maakt van onze kennis en ervaring op dit gebied, neem dan gerust contact op met jouw Rayonmanager van De Hamer.

IMG_0333