Home    Producten    Bestrating   

Straatmeubilair

pagina icon

Straatmeubilair

Voor de inrichting van straten, pleinen en paden levert De Hamer onder meer tegels, betonstraatstenen en betonnen banden. Maar er is ook vaak behoefte aan extra elementen die de veiligheid op straat vergroten of die verkeersstromen helpen te geleiden. De Hamer biedt met een breed gamma van mooi en duurzaam straatmeubilair een keur aan mogelijkheden.

Kwaliteit

Betonbanden worden geproduceerd volgens de producteisen van BRL 2314 d.d. 2000-01-01. De kwaliteit van de betonbanden is eerst in rechte vast te stellen bij 28 dagen ouderdom. Betonbanden worden zoveel mogelijk gemerkt met het Komo-merk KOMO K2074. Producten die niet met het Komo-merk KOMO K2074 gemerkt zijn voldoen, mits van toepassing, aan de Europese Richtlijn voor Bouwproducten (CE). Milieukeurbanden worden extra gemerkt met het MILIEUKEURMERK. Milieuhygiënische specificatie betonbanden: de gemiddelde samenstelling waarden voor organische stoffen, bepaald overeenkomstig Ontwerp- NVN 7330, voldoet aan artikel 7 lid 1 sub a van het bouwstoffenbesluit.

Prefab betonelementen worden zoveel mogelijk geleverd onder KOMO-CERTIFICAAT. Producten die niet met het KOMO-CERTIFICAAT gemerkt zijn voldoen, mits van toepassing, aan de Europese Richtlijn voor Bouwproducten (CE). Milieuhygiënische specificatie prefab betonelementen: de gemiddelde samenstelling waarden voor organische stoffen, bepaald overeenkomstig Ontwerp- NVN 7330, voldoet aan artikel 7 lid 1 sub a van het bouwstoffenbesluit.

Witte kalkuitslag

In diverse omstandigheden kan kalkuitslag optreden; deze is technisch niet te voorkomen, maar verdwijnt na verloop van tijd vanzelf. Kalkuitslag kan niet leiden tot afkeuring.