Home    Producten    Bestrating   

Stenen

pagina icon

Stenen

Uitvoering

Betonstraatstenen worden geproduceerd met een facet en worden meestal voorzien van een splintervrijekop. 

Betonstraatstenen worden geproduceerd op basis van hoogovencement. Standaard worden betonstraatstenen geleverd met deklaag. Op verzoek produceren wij onze grijze betonstraatstenen op basis van Torncement waardoor ze een mooie diep grijze naar blauw neigende kleur hebben. Bij de niet kleurvaste uitvoering wordt ijzeroxide aan de betonstraatsteen toegevoegd. Bij de kleurvaste uitvoering het Newtone procédé wordt het grind vervangen door kleurechte en slijtvaste mineralen. Bij de betonstraatstenen met deklaag de SilenTONE wordt een deklaag van kleurechte en slijtvaste mineralen toegepast.

De standaard uitvoering is opgebouwd uit een onderlaag en een slijtlaag. De dikte van de slijtlaag is gemiddeld 10 mm. De slijtlaag wordt gekenmerkt door een gesloten oppervlakte. Grijze stenen kennen geen toevoeging van kleurstoffen. Voor de overige kleuren wordt kleurstof toegevoegd.

De Newtone is opgebouwd uit een onderlaag en een slijtlaag. De dikte van de slijtlaag is gemiddeld 10 mm. Voor de slijtlaag geldt dat het kleurbepalende toeslagmateriaal voor 70 % bestaat uit kleurecht gebroken natuursteen, ondersteund met een kleurstof. Verder bestaat de slijtlaag uit fijn zand en cement. De slijtlaag heeft een gesloten, niet gewassen, textuur.

De SilenTONE is een bijzondere, geluidsreducerende betonsteen die uitermate geschikt is voor zowel landelijke als stedelijke situaties. Het geluidsreducerende effect van de SilenTONE is te danken aan de bijzondere oppervlaktetextuur (slijtlaag). Door het passerende verkeer slibt het oppervlak niet dicht en blijft de geluidsreducerende werking van de textuur optimaal. De SilenTONE kent geen problemen bij de gladheidsbestrijding. De toplaag van gebroken natuursteen is bepalend voor blijvend mooie kleuren.

 Kwaliteit

Betonstraatstenen worden geproduceerd volgens de producteisen van BRL 2312 d.d. 2005-01-01.De kwaliteit van de betonstraatstenen is eerst in rechte vast te stellen bij 28 dagen ouderdom. Betonstraatstenen worden zoveel mogelijk gemerkt met het Komo-merk KOMO K2008. Producten die niet met het Komo-merk KOMO K2008 gemerkt zijn voldoen, mits van toepassing, aan de Europese Richtlijn voor Bouwproducten (CE). Milieukeurstraatstenen worden extra gemerkt met het MILIEUKEURMERK. Milieuhygiënische specificatie betonstraatstenen: de gemiddelde samenstelling waarden voor organische stoffen, bepaald overeenkomstig Ontwerp- NVN 7330, voldoet aan artikel 7 lid 1 sub a van het bouwstoffenbesluit.

Vrijwel alle betonstenen uit het ruime assortiment van De Hamer voldoen aan NEN-EN 1338 en NEN 7330. De Hamer is een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd bedrijf en staat garant voor een goede kwaliteit van al haar betonproducten.

Witte kalkuitslag

In diverse omstandigheden kan kalkuitslag optreden; deze is technisch niet te voorkomen, maar verdwijnt na verloop van tijd vanzelf. Kalkuitslag kan niet leiden tot afkeuring.