Home    Producten    Riolering   

Randvoorzieningen

pagina icon

Randvoorzieningen

Autoblocks

Betonnen fundaties t.b.v. mechanisch wegblokkeringssysteem. De leverancier van het mechanische en elektronische deel is TPA in Arnhem.

Beschoeiingen

Betonnen beschoeiing van De Hamer is een duurzame, onderhoudsvrije en milieuvriendelijke oeverbescherming, omdat toepassing van tropisch hardhout uit milieuoogpunt teruggedrongen moet worden. Rietkragen kunnen onbelemmerd wortelen, waardoor een natuurlijke oever ontstaat die technisch wordt beschermd en het landschap een fraai aanzien geeft. Snelle plaatsing door eenvoudige constructie van palen en platen. De palen variëren in lengte van 1,50 tot 3,0 m¹, de platen zijn 1,0 of 2,0 m¹ lang en variëren in hoogte tussen 0,50 en 1,0 m¹. Toepassing van hoekpalen, pasplaten, muskusratfuiken, e.d. completeren het beschoeiingssysteem.

Klik hier voor meer informatie over beschoeiing.