Home    Producten    Riolering    Inspectieschachten   

Infiltratieschachten

pagina icon

Infiltratieschachten

Permeoschacht Ø 800 mm en de Infiltratieschacht type HamI 2000 en type HamI 2500

Niet op alle plaatsen kan hemelwater worden geïnfiltreerd met behulp van Permeobuizen of Permeoblokken omdat de ruimte ontbreekt. In dergelijke gevallen zijn de Permeoschacht Ø 800 mm of de Infiltratieputten I2000 of I2500 een prima alternatief. De Permeoschachten worden samengesteld uit een bodemplaat, de bekende waterdoorlatende Permeobuizen en een afdekplaat. De infiltratieputten worden opgebouwd uit een geperforeerde infiltratiering met dichte bodem, één of meerdere geperforeerde infiltratieringen, een dichte tussenring voorzien van een inlaat en een afdekplaat.

Wij adviseren u graag welke type voor u de beste oplossing biedt, rekening houdende met het benodigde bergingsvolume, verkeersklasse, grondwaterstand, beschikbare ruimte en prijs.