Home    Producten    Riolering   

Inspectieschachten

pagina icon

Inspectieschachten

Inspectieschachten vormen een belangrijk onderdeel van een rioolstelsel. Deze rioolputten zijn nodig om strengen op elkaar aan te sluiten en om de streng toegankelijk te maken voor inspectie en reiniging. Specifieke toepassingen van inspectieputten vindt men in situaties waarin hoekverdraaiingen gewenst zijn of daar waar de diameter van de buizen verandert. Bovendien kan een schacht onderdeel zijn van een overstort, een gemaal of een zinker. De schachten worden geproduceerd aan de hand van puttenstaten en detailtekeningen. Zij vormen het resultaat van besteksbepalingen en tekeningen. Startdatum, productievolgorde en -tempo worden in overleg vastgesteld, uiteraard na goedkeuring van de puttenstaat door de opdrachtgever. 

De inspectieschachten van De Hamer kunnen worden toegepast in combinatie met alle leidingmaterialen, maar samen met betonnen buizen vormen zij een homogene constructie. Een belangrijk gegeven, als met denkt aan de duurzaamheid van een stelsel.

Kwaliteit

De Hamer is een gecertificeerd bedrijf; al onze inspectieschachten voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de Europese norm NEN-EN 1917 en de nationale complementaire norm NEN 7035. Ze zijn gecertificeerd volgens de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9202.