Home    Producten    Bestrating    Diversen Bovengronds   

Geluidskeringen

pagina icon

Geluidskeringen

De groei van het weg- en railverkeer veroorzaakt steeds meer geluidsoverlast. Omdat de beschikbare ruimte in Nederland steeds schaarser wordt, kunnen nieuwe wegen zelfs bijna alleen nog maar door of langs woon-, recreatie- en stiltegebieden worden aangelegd. De Wet op de Geluidshinder geeft aan op welke locaties langs weg en spoor maatregelen nodig zijn om geluidsoverlast te beperken. De Hamer biedt u dé pasklare oplossing om elke vorm van geluidsoverlast tegen te gaan: de HAGU-wanden. 

HAGU-wand 

Verkeerslawaai bestaat uit verschillende toonhoogten, afhankelijk van de veroorzakende bron. Motoren van vrachtwagens veroorzaken lage tonen, autobanden veroorzaken hoge tonen en railverkeer veroorzaakt hogere tonen dan autoverkeer. Het ontwerp dient hiermee rekening mee te houden. Ook spelen de hoogte van de bebouwing en de locatie een rol. Zo kan bijvoorbeeld voor bebouwing langs één zijde van een autoweg meestal worden volstaan met een enkel reflecterend scherm. 

Er zijn afhankelijk van het doel en de locatie verschillende typen geluidswerende voorzieningen: ze zijn refl ecterend of juist absorberend, verticaal of schuin, recht of gebogen, hoog of laag, glad of gestructureerd. De specialisten van De Hamer denken graag met u mee om zowel technisch als markteconomisch de meest geschikte oplossing te vinden. Desgewenst wordt het complete ontwerp met de benodigde tekeningen en statische berekeningen voor u verzorgd.