<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer

Ketenintegratie is het optimaliseren van de samenwerking tussen de opeenvolgende schakels in de keten van een organisatie- of bedrijfskolom, van de opdrachtgever, leverancier, aannemer tot aan de eindgebruiker. De afgelopen jaren is er een trend gaande waarbij er steeds meer wordt samengewerkt in de keten, wat ook wel wordt getypeerd als ‘ketenintegratie’. In feite is dit een veel verder strekkende samenwerking tussen de verschillende partijen en bovendien betreft die samenwerking niet enkel de aanliggende schakels, maar de gehele bedrijfskolom.

Voordelen van ketenintegratie

Het gevolg van ketenintegratie is dat de verschillende partijen in de keten veel meer informatie tot hun beschikking hebben, waarop zij hun productie of planning kunnen afstemmen. Daarnaast verlopen de processen vele malen sneller, doordat die grotendeels geautomatiseerd plaatsvinden. Dit zorgt voor kostenbesparingen en voor een versnelling van de geld- en goederenstroom. De voordelen op een rij:

 • Minder handmatig werk
 • Minder kans op fouten
 • Efficiënter werken
 • Kostenbesparing
 • Hogere klanttevredenheid
 • Verbeteren van processen

Ketenintegratie in de praktijk

Ketengratie kan voor uw organisatie de ideale methode zijn om een kortere doorlooptijd, een hogere kwaliteit en lagere kosten te realiseren. Een prettig bijverschijnsel is bovendien dat het zorgt voor meer tevredenheid bij klanten (eindgebruiker). Ketenintegratie wordt door middel van pilots al succesvol toegepast in diverse gemeenten.

Werkwijze

 • Duidelijke afspraken vormen de basis van de samenwerking.
 • Analyseer de huidige werkwijzen. Wat is goed? Wat kan beter?
 • Gebruik een passend beoordelingsysteem en meetsysteem.
 • Optimaliseer het ontwikkelproces en werkproces. Het bouwproces is leading: MEE-denken, MEE-investeren, MEE-ondernemen en MEE-innoveren.
 • Beschrijf de gewenste situatie. Dat vormt het uitgangspunt.
 • Speel direct in op verbeterpunten en voer innovaties gelijk door.
 • Streef naar perfectie. Het kan namelijk altijd beter!
 • Korte communicatielijnen, heldere structuur.
 • Van projectoptimalisatie naar procesoptimalisatie.

Gereedschappen voor ketenintegratie

Total Cost of Ownership, life-cycle denken en duurzaamheid

Toegevoegde waarde wordt geleverd door het project niet over te dragen na oplevering maar door het project te ontwerpen en te ontwikkelen met een goede vakkundige kijk naar het beheer en onderhoud. Hier komt de duurzaamheid met name tot uitdrukking. In de ontwikkelfase wordt nagedacht over de beheerkosten die materiaal- en ontwerpkeuzes met zich meebrengen. Door hier strategisch mee om te gaan, wordt over de levensduur heen gemeten, kostenefficiënter ontwikkeld met meer aandacht voor kwaliteit en wensen van de eindgebruikers.

LEAN

LEAN is een filosofie en een manier van werken waarbij alles en iedereen in de onderneming gericht is op het creëren van waardestromen in alle processen en het elimineren van verspillingen. LEAN staat voor maximale toegevoegde waarde voor de klant tegen minimale inspanning. Hierdoor gaat de productiekwaliteit omhoog en de productiekosten omlaag, wat leidt tot algemene winst. Het is een bewezen aanpak die in tegenstelling tot traditionelere vormen van efficiencyverbetering de focus legt op slimmer werken. Enorme verbeteringen worden bereikt als verspillingen en activiteiten die geen waarde toevoegen worden geëlimineerd. Het verzekert hoge kwaliteit, lage kosten, betrouwbare en kortere reactie tijden en samen leuker werken!

Aanleg, beheer en onderhoud

Steeds meer wordt onderkend dat niet alleen naar de kosten van het aanschaffen van riolering en bestrating gekeken moet worden, maar ook naar de kosten van het aanleggen, beheer en onderhoud. Door de keuze van het ontwerp en materialen is besparing in de aanleg en het onderhoud mogelijk. Door samenwerking kan naar slimme oplossingen gezocht worden die tot de economisch meest verantwoorde oplossing leiden.

Kort samengevat

Bij ketenintegratie levert elke schakel zijn toegevoegde waarde in de keten, iedere speler heeft een rol en verantwoordelijkheid. Kennis wordt gebundeld, de juiste mensen, producten en oplossingen kunnen worden ingezet, de processen worden in kaart gebracht en dubbelingen worden voorkomen. Dit vertaalt zich naar een succesvol project voor alle deelnemende partijen.

Heb je vragen?

Vul onderstaand formulier in om uw vraag te stellen.