<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer

De Hamer heeft bestratingsmaterialen die een solide 'houvast' bieden voor mensen met een visuele handicap. Daar waar 'natuurlijke' gidslijnen ontbreken, zoals: trottoirs of gazonranden en gevels of hekken, kunnen gevaarlijke situaties door deze waarschuwingstegels worden voorkomen. Ook is er kindvriendelijke bestrating en zijn er producten die de toegankelijkheid op straat voor ouderen en gehandicapten vergroten.

Heeft u vragen?

Vul onderstaand formulier in om uw vraag te stellen.