<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer

Beschoeiing

Betonnen beschoeiing van De Hamer worden toegepast om oevers langs waterplassen, uitmondingen bij duikers, kanalen en sloten te beschermen. Golfslag en hemelwater krijgen door de beschoeiing geen kans meer om aarde weg te spoelen. Betonnen beschoeiing is een duurzame, onderhoudsvrije en milieuvriendelijke oplossing. Betonnen beschoeiing kan snel geplaatst worden door een eenvoudige constructie van palen en platen. Een rietkraag kan onbelemmerd wortelen en in de ondergrond groeien, waardoor een natuurlijke oever ontstaat die technisch wordt beschermd en het landschap een mooi aanzien geeft.

beschoeiing

Heeft u vragen?

Vul onderstaand formulier in om uw vraag te stellen.