<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
10 juni 2016

Waterwijstplaats Bronnen op de Breuk

Meestal verdwijnen onze betonnen rioleringsproducten onder de grond, maar in de gemeente Gemert-Bakel hadden ze hiervoor een bovengrondse toepassing. Bij het project Peelrandbreuk in opdracht van de Vereniging Ekologische Leef- en Teeltwijze (VELT) Gemert is er namelijk een waterwijstplaats genaamd ‘’Bronnen op de Breuk’’ gemaakt. De Hamer heeft hiervoor een zichtbak en een vlakke voet pasbuis Ø1250 geleverd. De Waterwijstplaats Bronnen op de Breuk is op vrijdag 27 mei geopend. De voorzitter van VELT Gemert, de heer Ido Cranen, kreeg deze dag een lintje, als waardering voor het geheel van zijn maatschappelijke en bestuurlijke inzet.