<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
11 november 2014

Waterdoorlatende Permeoblokken® genomineerd voor de RIONEDinnovatieprijs 2015

De  Permeoblokken van De Hamer zijn voor de bovengrondse toepassing in Sint Anthonis genomineerd voor de RIONEDinnovatieprijs 2015. De Permeoblokken zijn speciaal ontwikkeld als infiltratiesysteem voor situaties waarbij het grondwaterpeil hoog is (diepte minder dan één meter). Afhankelijk van de functie produceert De Hamer types Permeoblokken voor zowel bovengrondse als ondergrondse toepassing. 

Bovengrondse toepassing
Het bovengrondse type van het waterdoorlatende Permeoblok kan als vervanging van goot en band dienen. Door de zeer open structuur van de wand vangt het Permeoblok afstromend water op en infiltreert het direct in de ondergrond. Het waterdoorlatende vermogen van het Permeoblok is zo groot dat de infiltratiesnelheid alleen afhankelijk is van de mate waarin de bodem het water kan opnemen. Daarnaast heeft het Permeoblok (afhankelijk van de toepassing) een bergend en afvoerend vermogen, om in geval van zeer intensieve regenbuien wateroverlast te voorkomen.

Permeoblok