<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
9 september 2020

Voortgangsrapportage H1 CO2-Prestatieladder

Sinds 2013 werkt De Hamer aan het verlagen van onze CO2-uitstoot. Ieder half jaar wordt de voortgang hierop gemeten en gerapporteerd. In 2019 hebben we onze doelstelling behaald door 62% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2015. Dit is voor een groot deel gerealiseerd door de inkoop van groene energie vanaf begin 2017. De Hamer heeft een doelstelling van 4,1% reductie in 2023 ten opzichte van 2019. Daar stoppen wij
echter niet. Zo worden er steeds meer elektrische auto’s en heftrucks gebruikt en onderzoeken wij maatregelen om minder stoom te gebruiken voor versneld uitharden van onze prefab constructies. Ten slotte werken we continue aan het verbeteren van de efficiëntie, zoals het plaatsen van ledverlichting en het terugdringen van blindstroomverbruik door plaatsing van batterijcondensatoren. In de eerste helft van 2020
reduceerden we al 5,6% op onze CO2-uitstoot per geproduceerde ton beton. De voortgangsrapportages, doelstellingen en CO2-footprint zijn in te zien via deze webapgina.

CO2