<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
25 november 2019

Voortgangsrapportage CO2-Prestatieladder weer online

Halfjaarlijkse voortgangsrapportage CO2-Prestatieladder 2019

Sinds 2013 zet De Hamer zich in om haar CO2-uitstoot te reduceren. Ieder half jaar wordt de voortgang hierop gemeten en gerapporteerd. De Hamer heeft een doelstelling van 59,3 procent reductie in 2019 ten opzichte van 2015. In de eerste helft van 2019 is een reductie van 61 procent behaald. Dit is voor een groot deel gerealiseerd door de inkoop van groene energie vanaf begin 2017. Daar stoppen wij echter niet. Zo zijn er in de eerste helft van 2019 meer elektrische auto’s in het wagenpark opgenomen. Met de bouw van de nieuwe productiehal in Heumen zal het energieverbruik er fors lager uitvallen. Ook wordt er gezocht naar manieren om minder stoom te gebruiken voor versneld uitharden. Ten slotte werken we continue aan het verbeteren van de efficiëntie, zoals het verlagen van faalkosten en het plaatsen van ledverlichting.

De voortgangsrapportages, doelstellingen en CO2-footprint zijn in te zien via deze webpagina.