<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
9 juli 2015

Voortgangsrapportage CO2-Prestatieladder 2014 online

De Hamer is gecertificeerd voor de SKAO  CO2-Prestatieladder op niveau 3. De CO2-Prestatieladder is ontwikkeld om CO2-bewust te handelen en daarmee de CO2-uitstoot te verlagen.

Om CO2-bewust te ondernemen, wordt door De Hamer een voortgangsrapportage bijgehouden. Hierin staat een beschrijving van de uitgevoerde maatregelen en een analyse waarin staat of de beoogde energiedoelstellingen van De Hamer bereikt zijn.

Wanneer u meer over onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid wilt weten,  kunt u hier meer lezen.

Lees hier de voortgangsrapportage.