<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
16 juni 2014

Vernieuwde grasbetontegels “mooi strak!”

Onlangs is door De Hamer geïnvesteerd in twee nieuwe typen grasbetontegels. Het gaat om de typen HV (vlak) en HL (sleuven in lengterichting), en deze zijn reeds leverbaar. Hiermee zet De Hamer in op het voldoen aan de zwaarste eisen die door KOMO worden gesteld, namelijk “geschikt voor zwaar verkeer”. Er zijn plannen voor een lijn die voldoet aan één klasse lager, wat kostentechnisch voordeliger is in situaties zonder zwaar verkeer.

De HV grasbetontegel is stiller in gebruik dan de HL versie. Beide versies beschikken over (ronde) uitsparingen waarin een medium naar wens kan worden aangebracht zoals split of grond met gras. Het ontwerp is zodanig dat het gatenpatroon in alle richtingen blijft doorlopen wanneer de grasbetontegels in verband worden gelegd.

Beide nieuwe blokken kunnen machinaal worden gelegd en eerste reacties zijn positief. We horen in de markt dat deze nieuwe grasbetontegels “mooi strak zijn!”.

Grasbetontegel HV Grasbetontegel HV Grasbetontegel HV Grasbetontegel HV Grasbetontegel HL Grasbetontegel HL Grasbetontegel HL Grasbetontegel HV/HL