<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
5 juni 2015

Vermindering opstuwing in Nijmegen, de oplossing dichtbij!

In Malvert - Nijmegen, op zo’n kilometer afstand van onze hoofdvestiging, is  Dusseldorp Infra Sloop en Milieutechniek BV uit Lichtenvoorde bezig met het project ‘vermindering opstuwing duikers Malvert’. Met de bestaande duikers was er onvoldoende doorstroming in het watersysteem van Malvert, door de aanleg van nieuwe duikers wordt deze doorstroming verbeterd. 

Waar Dusseldorp zegt dat ‘de oplossing dichtbij’ is, was het in dit geval zeker zo. De diameters van de buizen moesten worden vergroot en er waren nieuwe uitstroombakken nodig. Deze werden door Dusseldorp bij De Hamer besteld, op een steenworp afstand van het project.

In de bestaande situatie was het vijverstelsel in Malvert verbonden met zes duikers. Dit veroorzaakte opstuwing door hemelwater en kwelwater van het naastgelegen Maas-Waal kanaal. Voor het nieuwe ontwerp is er gebruik gemaakt van het opstuwingsmodel van de gemeente Nijmegen. De Hamer heeft voor dit project 230 meter  betonbuizen Ø1000, 250 meter  vlakke voetbuizen Ø1250 en 12  uitstroombakken geleverd.