<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
8 juli 2014

Tot wel 17% verlaging CO2 uitstoot cement riolering

Bindmiddel: Cement
Cement heeft het vermogen om als lijm de toeslagmaterialen zoals zand en grind aan elkaar te 'plakken'. Hieruit ontstaat het materiaal beton. Er zijn verschillende cementtypen, aangeduid met CEM I tot CEM V. Dit zegt iets over de samenstelling van de cementen.

Cement bij Betonindustrie De Hamer B.V.
Omdat De Hamer streeft naar CO2 bewust handelen, bekijken wij altijd mogelijkheden tot vermindering van CO2 uitstoot. Dit hebben wij ook bij onze grondstof ‘cement’ gedaan. Bij onze productie gebruiken wij zo veel mogelijk CEM III Hoogovencementen. Dit betekent cementen met minder portlandklinker, wat de CO2 uitstoot reduceert. In 2013 zijn wij over gegaan naar een ander cementsoort: CEM III B/42.5 NLH HS (SR) sulfaatbestendig cement. Sulfaat bestendig betekent dat het een hoge bestendigheid tegen sulfaataantasting heeft.

Na deze overgang hebben wij verschillende berekeningen uit laten voeren om onze CO2-EQ uitstoot vast te kunnen stellen, en dus te kijken hoe veel wij gereduceerd hebben. De resultaten staan hieronder weergegeven, bij 'resultaat'.

CO2-EQ staat voor CO2-equivalenten. Hierbij zijn alle gassen die broeikaseffect veroorzaken meegenomen. Eén CO2-equivalent staat gelijk aan het effect dat de uitstoot van 1 kg CO2 heeft. 

Doel van deze berekeningen

  • Hoeveel CO2-eq heeft De Hamer in 2013 bespaard. (verbeterprogramma)?
  • Waar staat de Hamer in CO2 niveau van een betonmengsel t.o.v. een CEM I mengsel?

Resultaat

1. Met de wijziging van Cement heeft De Hamer de volgende percentage CO2-eq bespaard:
a. Putten (ZVB) –17 % (naar 174 kg CO2-eq) per m3 beton
b. Putten (Aardvochtig beton –5 % (naar 187 kg CO2-eq) per m3 beton
c. Buizen (Aardvochtig beton) –9 % (naar 154 kg CO2-eq) per m3 beton

2. De Hamer staat t.o.v. CEM I mengsels op het volgende CO2-eq niveau:
a. Putten (ZVB) –55 % per m3 beton
b. Putten (Aardvochtig beton) –58 % per m3 beton
c. Buizen (Aardvochtig beton) –50 % per m3 beton

Berekeningen
De berekeningen zijn uitgevoerd met de CUR-CO2-tool versie 2 van 2012. De gebruikte milieudata zijn weergegeven in het officiele rapport. Hier zijn ook de kaders en randvoorwaarden van het rapport weergegeven. Het rapport is op verzoek beschikbaar. Wanneer u het rapport wilt ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar info@dehamer.nl. Wanneer u meer inhoudelijke informatie wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met ons hoofd kwaliteitsdienst, de heer Cor Derksen (024 - 344 1244).