<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
26 maart 2015

Succesvolle Permeoblok-demodag

Na het winnen van de RIONED-innovatieprijs was de belangstelling voor waterdoorlatende Permeoblokken® groot, daarom organiseerde de Gemeente Sint Anthonis i.s.m. Betonindustrie De Hamer B.V. de Permeoblok-demodag.