<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
9 april 2015

Samenwerken loont!

De Hamer begeleidt samen met Façade Beton uit Maastricht, al jaren onze samenwerkingspartner in Limburg, het project van de circa 26 kilometer lange gebiedsontsluitingsweg Buitenring Parkstad Limburg aangaande de bestrating. Deze gebiedsontsluitingsweg komt rondom de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken en Schinnen.

Verbetering wegen
In maart 2015 is definitief goedkeuring gegeven voor de aanleg van de circa 26 kilometer lange gebiedsontsluitingsweg (twee rijbanen met twee rijstroken) door de Raad van State. Met deze positieve uitspraak kan de Provincie samen met de projectpartners Parkstad Limburg en de betrokken gemeenten zorgen dat de bereikbaarheid van en binnen de regio Parkstad sterk verbetert. De Buitenring zorgt voor een vlotte verbinding tussen gemeenten in de regio en voor een goede verbinding met nationale en internationale wegen. Daarbij worden bestaande wegen die door woonkernen leiden, ontlast. Dat verbetert de leefbaarheid en verkeersveiligheid. Bovendien biedt de nieuwe weg volop kansen voor economische en toeristische ontwikkelingen. Bij de aanleg wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de belangen van omwonenden.

In samenspraak met de aannemer Boskalis/MNO Vervat (combinatie BPL Wegen) wordt de planning geactualiseerd. De voorbereidende werkzaamheden worden direct gestart. Denk daarbij aan het kappen van bomen en verleggen van kabels en leidingen.

Samenwerking De Hamer en Façade
Gezamenlijk denken we mee en kijken we naar oplossingen en leveringsschema’s om processen te verbeteren en het project succesvol te laten verlopen. Façade Beton en De Hamer geven hierbij advies, met één aanspreekpunt voor de klant (LEAN). Door goede communicatie tussen producent(en) en de combinatie BPL kunnen we zeggen dat samenwerken succes brengt en loont!