<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
17 november 2017

Rioolbuizen voor opleiding Machinist Cultuurtechniek

De Hamer heeft rioolbuizen ter beschikking gesteld voor de opleiding 'Machinist Cultuurtechniek' van IPC Groene Ruimte te Arnhem. De praktische opleiding Machinist Cultuurtechniek leidt op tot vakspecialisten die bekwaam zijn in het werken met de graafmachine en wiellader, oftewel een “Allround” machinist die in staat is in te spelen op de verscheidenheid aan aspecten in de aanleg en onderhoud van de buitenruimte.