<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
7 juni 2024

Riolering van De Hamer op nieuw industrieterrein Urk

De Hamer

Port of Urk is de naam van het nieuwe bedrijvenpark dat in de vissersplaats aan de boorden van het IJsselmeer wordt gebouwd. Onder de grond komen rioolbuizen en -putten van De Hamer.

Van Lenthe Dalfsen is als onderaannemer van Ploegam verantwoordelijk voor de aanleg van de riolering in het gebied. ,,We zijn begin mei gestart met de aanleg van het eerste deel”, zegt Jarno Timmerman, uitvoerder van Van Lenthe Dalfsen.

Leginstructie

De uitvoerder is goed te spreken over de projectbegeleiding vanuit De Hamer. ,,De buizen en putten wijken iets af van de meeste andere leveranciers”, zegt hij. ,,Dat heeft onder andere te maken met  een grote diversiteit in ringen. Daarom hebben wij gebruik gemaakt van het aanbod van De Hamer om een leginstructie te volgen.”

Die werd verzorgd door Albert Gerrits van De Hamer. ,,Hij heeft een duidelijke uitleg gegeven over de werking en het leggen. Het hele verwerkingsproces is met ons doorgenomen”, zegt uitvoerder Timmerman. ,,We hadden nog niet eerder met producten van De Hamer gewerkt, dus het was erg prettig om een goede instructie te krijgen.”

Zelfsmerende ringen

In de instructie werd onder andere aandacht besteed aan de zelfsmerende ringen tussen de putten en kegelstukken. ,,Normaal gesproken moet je ringen altijd smeren voordat je ze gebruikt”, zegt uitvoerder Timmerman. ,,Ringen van De Hamer zijn zelfsmerend. Dat scheelt tijd bij het monteren.”

Afbeelding van WhatsApp op 2024-05-28 om 14.10.03_bdbdfd9b

Ook is de uitvoerder goed te spreken over de nummering van de putten. ,,Op de tekening staan de putten met unieke nummers. Die corresponderen met de nummers op stickers die op de putten zitten. Zo is het in één oogopslag duidelijk waar ze moeten komen.”

Visverwerking

Het nieuwe bedrijventerrein bij de haven van Urk wordt 100 hectare groot en is gericht op de visverwerkende industrie. Urk heeft de grootste vissersvloot van Nederland en daar hoort industrie bij, evenals een maritieme servicehaven.

Naast visserij en maritieme industrie doet Urk het ook goed in andere sectoren zoals de bouw, ICT en dienstverlening. Ook detailhandel, horeca en toerisme floreren. Port of Urk is een logische stap om de sterke economische positie te verstevigen en de groeiambitie van ondernemers bij te kunnen benen.