<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
22 april 2016

Regenwater als inspiratiebron: Rain(a)Way Ebb tegels

Door klimaatverandering krijgen we te maken met hevige regenval. Volgelopen straten, kelders en overig wateroverlast ten gevolg. Maar kunnen we dit ook positief benaderen?  Wat als we het regenwater zien als een inspiratiebron en slim integreren in het ontwerp van de stad van de toekomst? Dat doet Rain(a)Way in samenwerking met De Hamer met de nieuwe  ‘Ebb’ tegel.

Water begeleiden naar infiltratie- of opslaglocatie 
Rain(a)Way Ebb tegels begeleiden het regenwater op een zichtbare en visueel aantrekkelijke wijze naar een gewenste infiltratie- of opslaglocatie. Het bergen van regenwater is immers niet op elke locatie mogelijk of gewenst. Zeker wanneer waterverzamelpunten zich op ruime afstand van de gewenste infiltratielocatie bevinden, komen Ebb tegels goed van pas.

Fabcity-Campus
De nieuwe Ebb tegel is nu in combinatie met de Rain(a)Way Flood en  Permeoblokken in een proefvak van het Rainproof paviljoen op de  Fabcity-Campus te zien. Op Fabcity komen grote organisaties, start-ups, kunstenaars en designers bij elkaar en tonen innovaties op het gebied van  duurzaamheid en  circulariteit

Ben je nieuwsgierig naar de tegels en wil je laten inspireren voor de stad van de toekomst? Kom dan naar de Fabcity Campus, deze is van 11 april t/m 26 juni 2016 - Kop van Java Amsterdam.