<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
15 januari 2015

Procesbeschrijving van opdracht tot puttenstaat

Deel 2 - Van opdracht tot puttenstaat

Dit is een vierdelige serie voor opname in De Hamer Nieuwsbrief, die het proces van offerteaanvraag tot uitlevering van riolering laat zien. 
Onze uitgebrachte offertes worden na aanbesteding opgevolgd door onze accountmanagers, zowel van de buiten- als binnendienst. In deel twee leest u waar de kracht van  onze organisatie ligt.

Besparingen voor de opdrachtgever
Voorafgaand aan het uitbrengen van een offerte, wordt in ons offertesysteem nuttige informatie over het project gedocumenteerd. Hiermee kunnen we bij De Hamer eenvoudig zien waar nog besparingen voor de opdrachtgever mogelijk zijn. Vrijwel altijd ligt het inkoopvoordeel dan ook bij een  “slimmere oplossing” en niet zozeer bij een  “scherpere prijs”.

Voorbeelden waarbij de aannemer serieuze winst kan behalen, zijn bijvoorbeeld:
  • Toepassen van het Hapro-systeem om de put exact op de plaats te zetten door buizen af te   kunnen korten op vrijwel iedere gewenste lengte.
  • Aanbrengen van uiteenlopende prefab schacht-sparingen (zoals PVC). Dit bespaart in de uitvoering tijd en kosten, namelijk rechtstreeks aansluiten i.p.v. dichtzetten metselsparing en indien nodig minder bemalingskosten.
  • Herbeoordeling van kruisingen door ons bedrijfsbureau. Soms zijn er combinatieputten of slimmere oplossingen denkbaar, dan in het bestek zijn voorgeschreven.
  • Hetzelfde is van toepassing bij overzet- en overstortconstructies. Er zijn veel mogelijkheden om prefab te produceren, wat tijd en geld in de uitvoering kán besparen.
Puzzelen op het Bedrijfsbureau
Nadat de inkoper op basis van de offerte en eventuele aanpassingen de juiste beslissing heeft genomen en de opdracht bij de Hamer onderbrengt, pakt ons Bedrijfsbureau het op. Zij werken de puttenstaten uit. De feitelijke productietechnische engineering van van de  inspectieschachten vindt hier plaats. Als bepaalde hoekverdraaiingen of puthoogtes niet haalbaar blijken, denkt het Bedrijfsbureau een andere oplossing uit. “Het maken van een put is net als lego. Alles werkt met onderdelen van bepaalde minimum en maximum groottes en hoogtes. Door slimme combinaties is eigenlijk altijd een (alternatieve, en vaak betere) oplossing te maken”. Deze oplossingen worden altijd met de opdrachtgever besproken. Hieruit volgt een  puttenstaat die moet worden goedgekeurd door de opdrachtgever. In de puttenstaat staan ook onderwerpen zoals levertijden en faseringen beschreven. Wanneer de puttenstaat is goedgekeurd, wordt de status ‘productie’ erop gezet.

In de nieuwsbrief van februari kunt u meer lezen over de productie.
Deel 1: van aanvraag tot offerte
Deel 3: in productie
Deel 4: logistieke afhandeling