<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
9 februari 2015

Procesbeschrijving: in productie

Deel 3 - In Productie

Dit is een vierdelige serie voor opname in De Hamer Nieuwsbrief, die het proces van offerteaanvraag tot uitlevering van riolering laat zien. Op het moment dat de puttenstaat, (waarvan de totstandkoming in het vorige deel werd besproken) goedgekeurd is, wordt er overgegaan tot productie.

Maatwerk producten of voorraad artikelen
Een rioleringsproject betekent voor De Hamer vaak een combinatie tussen maatwerk producten en zogenoemde standaard artikelen. Beide type producten leggen hun eigen productieproces af, met verschillende uitdagingen. Maar beide processen beginnen bij de productieplanners.

Meters maken
Diverse typen betonbuizen liggen spreekwoordelijk op het schap, echter zullen de aantallen op voorraad niet toereikend zijn voor nieuwe orders. De productie planner zorgt dat er één of meerdere productiedagen gewerkt wordt, om de standaard voorraad op peil te houden. Bij deze buizen productie worden ‘meters gemaakt’. Een team van vakmensen en machines kan dagelijks honderden meters riolering produceren. De Hamer beschikt met zijn MasterMatic over één van de snelste buizen machines van Europa.
Er geldt echter nog één belangrijke eis: constante kwaliteit.

Deze constante kwaliteit wordt aan het eind van de productielijn gemeten via een volledig computer gestuurde controlestraat. Eventueel wordt er nog een Hamin-inlaat aangebracht, voordat de buizen naar buiten komen.

De hoek om
Wanneer we op het terrein van De Hamer de hoek om gaan, komen we de productiehal van de inspectieschachten tegen. Voordat hier de productie start, zorgt de productieplanner voor een definitieve planning en de benodigde productietekeningen.Dankzij de inspectieschachten kan de rioleringsstreng ‘de hoek om’. Vrijwel elke hoek en situatie is anders, hierdoor is maatwerk leveren de standaard geworden. Voor grote schachten wordt eerst een ruw casco gebouwd in onze ijzervlechterij. Vervolgens gaan de wapeningsconstructies naar één van de vier hallen waar de schachten gestort worden. Rijen met mallen staan opgesteld en worden volgens tekening aangepast. De juiste sparingen worden samen met de wapening aangebracht in de mal, waarna er gestort kan worden. Na het storten van het zelfverdichtende beton, harden de producten in de mal uit.

Nabewerking
De volgende dag worden de mallen geopend en wordt de schacht gelost. In een naast gelegen hal start de volgende fase. Prefab stroomprofielen worden aangebracht, schuine wanden worden gestort of schuifafsluiters of terugslagkleppen worden gemonteerd. Er volgt nog een fase van controle en nabewerking voordat de producten goedgekeurd en gestempeld worden.

Zijn de putten eenmaal goedgekeurd, dan worden ze opgeslagen op het tasterrein. Vervolgens wordt het logistieke gedeelte ingepland en kunnen de producten worden verwerkt. Hierover meer in deel 4.

Deel 1: Procesbeschrijving van offerte-aanvraag tot uitlevering
Deel 2: Procesbeschrijving van opdracht tot puttenstaat
Deel 4: Procesbeschrijving logistieke afhandeling