<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
19 maart 2020

Plan, do, check, act!

De Hamer ISO 9001 gecertificeerd
De afgelopen maanden zijn we bij de Hamer druk geweest met ISO9001:2015; het Quality Management System (QMS) gebaseerd op het plan-do-check-act model. Door goed te documenteren wat we hebben gedaan en wat we willen doen, proberen we steeds een stukje beter te worden. In februari heeft KIWA de externe audits op alle Hamer-locaties uitgevoerd. Hierbij zijn alle documenten, analyses en procedures doorgelicht. Ook de productie is onder de loep genomen en zijn meerdere mensen ge-audit. Het resultaat mag er zijn. De audits zijn zonder tekortkomingen doorlopen wat betekent dat er een mooi certificaat bij komt.

Klik hier voor het certificaat.