<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
14 juli 2020

Ook gewapende Hamer-buizen nu met betongranulaat

Vanaf april 2020 produceert De Hamer de buizen Ø300 t/m Ø1000 standaard met betongranulaat. Wij zijn trots te kunnen melden dat dit met ingang van 1 juli 2020 ook voor de gewapende buizen geldt.

De (gewapende) buizen Ø300 t/m Ø1000 worden geproduceerd met 10% (volume/volume) betongranulaat. De buizen blijven voldoen aan alle gestelde normen en eisen (NEN-EN 1916, NEN 7126 en BRL 9201).

Het blijft nog steeds belangrijk om te benadrukken dat het betongranulaat binnen een bepaalde straal van de productielocatie verkrijgbaar moet blijven. Wil je hierover mee informatie of zoek je de juiste bestekteksten? Neem dan contact op met jouw rayonmanager of mail naar info@dehamer.nl