<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
10 november 2020

Onze gezondheid ligt onder de grond

Riolering is voor veel mensen onzichtbaar maar absoluut onmisbaar. Daarom is Betonhuis Riolering in samenwerking met de drie grootste betonproducenten van riolering, waaronder De Hamer Beton, gestart met de bewustwordingscampagne 'Onze gezondheid ligt onder de grond'.

Doel van de campagne is om het beschermende karakter van riolering en de overige kwaliteiten van beton onder de aandacht te brengen. Met deze campagne gaan we in op de keuzes die een rol spelen bij het vervangen van riolering. En brengen we de kwaliteiten van riolering van beton voor het voetlicht. Volksgezondheid, veiligheid en milieu krijgen hierbij de aandacht.

Lees voor meer informatie verder op www.betonhuis.nl.

website_De_Hamer