<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
12 juli 2019

Onze 4U-tegels steeds vaker toegepast

We staan er niet bij stil: In Nederland zijn er 404 treinstations, met in totaal rond de 1.000 perrons. Deze perrons faciliteren miljoenen reizigers per jaar. Ze liggen vol met rond de 3 miljoen m2 tegels, die door stratenmakers deels machinaal en deels handmatig zijn gelegd.

Steeds meer aannemers kiezen er dan ook voor om met de 4U-tegel van De Hamer op een verantwoorde wijze arbo-proof te bestraten. De 4U-tegel is 1½ kilo lichter dan de standaard 30x30x5 cm betontegel. De 4U-tegel voldoet aan alle wet- en regelgeving voor handmatig bestraten en hij is een stuk duurzamer. De Hamer ontwikkelde de 4U-perrontegel nadat ProRail de markt had gevraagd een tegel te bedenken die voldoet aan alle eisen.