<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
19 maart 2020

Ongewapende Hamer-buizen nu standaard met betongranulaat

Na twee jaar testen met verschillende productiemethoden, technieken, processen en betonmengsels kunnen we met trots melden dat we alle ongewapende buizen van Ø300 t/m Ø1000 kunnen leveren met 10% (volume/volume) betongranulaat. De buizen blijven voldoen aan alle gestelde normen en eisen (NEN-EN 1916, NEN 7126 en BRL 9201).

Vanaf 1 april 2020 produceren we deze buizen dan ook standaard met 10% gecertificeerd betongranulaat. Belangrijk om te benadrukken is dat er wel betongranulaat binnen een bepaalde straal van de productlocatie verkrijgbaar moet zijn. Wil je hierover meer informatie of zoek je de juiste bestekteksten? Neem dan contact op met jouw rayonmanager of mail naar info@dehamer.nl