<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
4 juni 2015

Nieuwe Prestatieverklaringen van De Hamer beschikbaar

De Hamer heeft weer enkele prestatieverklaringen vernieuwd, deze zijn te downloaden via de website (downloads – Prestatieverklaringen). Op de Prestatieverklaringen staat weergegeven hoe onze betonproducten presteren.

Veel bouwproducten die binnen de Europese Unie op de markt komen, moeten een CE-markering hebben. De CE-markering is een Europees merkteken. Een fabrikant die een CE-markering aanbrengt, verklaart daarmee dat zijn product volgens Europese normen is getest of beoordeeld. Bij de CE-markering op bouwproducten hoort altijd een prestatieverklaring.

Prestatieverklaring
In de prestatieverklaringen van De Hamer staat weergegeven hoe de betonproducten presteren op bepaalde kenmerken/producteigenschappen. Met een prestatieverklaring kan een bouwer, architect of andere afnemer bouwproducten onderling vergelijken. De afnemer kan de prestatieverklaring en aanvullende documenten als bewijs gebruiken bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Dit staat in een prestatieverklaring:

  • Product- en adresgegevens;
  • Prestaties van het bouwproduct;
  • Beoogde toepassingen.

De fabrikant moet de prestatieverklaring zelf opstellen. De Hamer heeft dat dus ook gedaan. Ook moet de fabrikant een CE-markering aanbrengen. Bij De Hamer hebben alle producten welke binnen een Europese norm vallen een CE-markering.