<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
6 februari 2017

Nieuwe mal voor machinaal straten van dikformaten

De Hamer heeft geïnvesteerd in een machinale mal voor dikformaten. Hierdoor is het productassortiment uitgebreid, de dikformaten zijn verkrijgbaar in diverse kleuren en met of zonder vellingkant.

Productinformatie
De dikformaten zijn voorzien van een kleur-ondersteunende deklaag. Op projectbasis behoort door-en-door produceren ook tot de mogelijkheden. De stenen kunnen geleverd worden met 15% secundaire grondstoffen. De machinale dikformaten worden geleverd in elleboogverband (ook te leggen in keperverband), en worden geproduceerd in 64 stuks per laag, 640 per pak. De stenen worden geleverd met KOMO-keurmerk en conform NEN-EN 1338.