<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
26 april 2019

Nieuw bij De Hamer: projectleider

Betere samenwerking door inzet Projectleider
Riolerings- en bestratingsprojecten nog beter opstarten, één aanspreekpunt bij vragen over techniek & kwaliteit en iemand die kan ondersteunen met (duurzaam) transport. De Hamer kan dit sinds kort faciliteren door de inzet van een Projectleider.

De Hamer probeert zich altijd te verbeteren. Hierbij wordt vaak de LEAN-filosofie gehanteerd. Dit helpt verspillingen tegen te gaan en bedrijfsprocessen op elkaar af te stemmen met als doel optimaal te voldoen aan de behoeften van de markt. Na een interne analyse werd duidelijk dat wij onze klanten nog meer van dienst konden zijn met de inzet van een Projectleider. We zijn daarom gestart met een pilot. Wij denken dat de inzet van een Projectleider de volgende meerwaarde biedt:

  • minder faalkosten;
  • efficiënter werken;
  • samen werken en verbeteren van processen.

De functie van Projectleider wordt ingevuld door Albert Gerrits. Albert heeft jaren zijn eigen aannemersbedrijf gehad en kent het klappen van de zweep. Hij werkt inmiddels al 20 jaar bij De Hamer (Expeditie) en kent alle Hamer-producten en de verwerkingsmogelijkheden ervan. Wij denken met Albert de juiste man op de juiste plaats te hebben. Als u er meer van wilt weten of in contact wilt komen met Albert, neem dan gerust contact met hem op via albert.gerrits@dehamer.nl of 06 - 61 15 20 976. Vanzelfsprekend kunnen onze Rayonmanagers hier ook meer over vertellen.