<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
21 april 2016

Minder filevorming in steden met de BIRO

De stad wordt steeds meer ingericht als een voetgangersstad. Bij winkelen en uitgaan is lopen de belangrijkste manier van verplaatsen. Auto’s worden steeds minder gebruikt. Hoe kunnen we dit proces bevorderen? Het witte fietsenplan uit de jaren 60 en het witkar netwerk uit de jaren 70 zijn dé middelen voor volwaardig, individueel openbaar vervoer. Een  must-have voor bezoekers en inwoners met een ‘ ketenbestemming’ (zakelijk, toeristen, winkelend publiek etc.).

Minder ruimteverbruik op straat
Met de BIRO wordt er nieuw leven in de Witkar geblazen, het is een interessant vervoersconcept voor steden. De achterliggende gedachte is om verkeerscongestie te verminderen. De inzet van de BIRO betekent letterlijk dat er minder ruimte wordt ingenomen op straat, want het is een klein vervoermiddel. De BIRO zou over het fietspad kunnen rijden en de opslag zal  ondergronds plaats vinden. Dit legt dus geen beslag op dure parkeerplekken in de stad. Voor deze ondergrondse parkeerruimte zijn De Hamer en  Romein Beton betrokken bij dit vervoersconcept. Deelnemers aan het project zijn Luud Schimmelpennink (grondlegger concept),  Dura Vermeer,  Lo Minck en  Zwarts & Jansma Architects.

Amsterdam heeft als gemeente interesse getoond. Maar het concept zou in elke stad kunnen werken en gerealiseerd kunnen worden. De BIRO is nu te zien op FabCity in Amsterdam.