<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
9 juli 2014

Meer produceren en minder werkdruk

Medewerker aan het woord: Bart Verhulst, teamleider ijzervlechterij.

De Hamer probeert zich continu te verbeteren en hanteert hierbij de LEAN filosofie. Deze filosofie helpt verspillingen tegen te gaan en bedrijfsprocessen op elkaar af te stemmen, met als doel optimaal te voldoen aan de behoeften van de markt. De LEAN filosofie streeft naar foutloze producten en diensten. Bij De Hamer lopen er verschillende projecten die betrekking hebben op de LEAN filosofie. Hierbij worden er verschillende bedrijfsprocessen in kaart gebracht en verbeterd. Zo’n project loopt ook bij onze ‘ijzervlechterij’.

In de ijzervlechterij is Bart als teamleider verantwoordelijk voor de vele verbeteringen die recent aan het productie proces zijn aangebracht. Aanleiding voor de stappen was een cursus die Bart en andere teamleiders mochten volgen in het kader van LEAN production. ‘We zijn natuurlijk altijd al bezig geweest met beter en efficiënter werken, maar dit zette ons wel weer even scherp. Nu krijg je ook de tips mee hoe je zulke processen aan moet pakken’ vertelt Bart.

Vlechterij
Dagelijks worden er drie á vier complete wapeningsconstructies geproduceerd bij de vlechterij. Naast maatwerk levert deze afdeling ook standaard producten. Hierbij moet gedacht worden aan de wapening voor standaard afdekplaten. ‘Voor zowel het maatwerk als de standaard producten hebben wij wijzigingen doorgevoerd in het proces. Door de aanpassingen kunnen wij één complete wapeningsconstructie meer produceren per week, met minder werkdruk voor mij en mijn collega’s. Tevens levert het ook een schonere en veilige werkplek op'.

LEAN
‘De veranderingen lijken soms heel logisch en simpel’ vertelt Bart, ‘dit zijn dan ook vaak de beste. Zo is er meer structuur aangebracht in het opslaan van voorraden en het gereed product. Hierdoor zoeken we veel minder. In één oogopslag is te zien of er nog voldoende voorraad is. Alles is ook gelabeld. De looproutes zijn ook één van de aandachtspunten geweest. Materialen, machines en afvalpunten staan dichter bij elkaar waardoor we steeds een paar minuten tijdwinst hebben per handeling. Ook hebben we machines beter ingesteld. Zo hoeven we minder om te bouwen’.

Bart vertelt trots over de stappen die zijn team gezet heeft. ‘Het zijn ideeën die we zelf aandragen, en waar we ons hard voor maken. We hebben het vertrouwen van het management gewonnen door zelf de veranderingen te organiseren. Dit hebben we ook nodig want we zijn er nog niet’.

Uitdaging
De uitdaging blijkt nu vooral nog te zitten in de afval verwerking en het handhaven van de nieuwe routines. ‘Daar waar een aansluiting komt in de schacht, knippen we nogal wat wapening weg. Hier wil ik toch nog wel wat aan doen. Daarnaast moeten we met zijn allen scherp blijven dat we onze werkplek schoon en opgeruimd houden. De verbetering maken is één, de verbetering in standhouden is twee’.

Op de foto’s ziet u de verschillende verbeteringen die het team aan hun werkplek heeft aangebracht.

5-sen LEAN Verbeterpunten LEAN Knipafval efficiënt opvangen  Labels Voorraad en machine in een lijn Materiaal en afvalpunten Maatwerk productie Constructie Gestructureerd opslaan  Teamleider Bart Verhulst

Zie hier een filmpje over een verandering die is toegepast bij de ijzervlechterij.