<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
12 juli 2019

Levering betonriool: gemeente Ede kiest voor De Hamer!

Afgelopen mei heeft de gemeente Ede een raamcontract op de markt gebracht met als doelstelling een deel van het betonriool zelf te gaan inkopen. Het grote voordeel hierbij voor de gemeente is dat zij de benodigde materialen al in een vroeg stadium van een infraproject kunnen bestellen. Deze kunnen door De Hamer just-in-time geproduceerd worden, zodat de doorlooptijden van de projecten volgens planning verlopen. Veelal gaat het dan om werken die met enige spoed moeten worden uitgevoerd.

De Hamer heeft op deze aanbesteding de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) aangeboden, en zal de komende twee jaar de directieleveranties in de gemeente Ede verzorgen. Dit met een optie voor nog twee jaar. In deze EMVI waren samenwerking en kwaliteit belangrijke punten waarop De Hamer goed heeft gescoord.

Al in juli zijn de eerste materialen van het contract geleverd voor het project Kernhem. In verband met woningbouw had dit project voorrang in de uitvoering. Nadat onze projectleider Albert Gerrits een en ander had doorgenomen met de aannemer, was het tijd om dit eerste project samen met de gemeente Ede te vieren met koffie en gebak.