<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
10 april 2015

LEAN project rioolvervanging met Dura Vermeer

Omdat het op basis van de initiële kosten - zoals arbeid- en leverantiekosten - steeds lastiger is onderscheid te maken bij (openbare) aanbestedingen, is het noodzakelijk om werkprocessen steeds beter te organiseren. Dura Vermeer Infrastructuur Zuid West BV, hoofdaannemer op het project Heesterbuurt in de gemeente Den Haag, is onderscheidend door LEAN te werken.

LEAN werken
Het meekijken/-denken in elkaars werk- en bedrijfsprocessen, zoals in het project Heesterbuurt gebeurd, is in de GWW branche nog redelijk uniek. We kennen LEAN tot op heden hoofdzakelijk uit de woning- en utiliteitsbouw. De LEAN filosofie helpt verspillingen tegen te gaan en bedrijfsprocessen op elkaar af te stemmen met als doel optimaal te voldoen aan de behoeften van de markt. LEAN streeft naar foutloze producten en diensten.
Voor het rioolvervanging project Heesterbuurt heeft Dura Vermeer zich enkele concrete doelstellingen opgelegd, namelijk:

  • De doorlooptijd verkorten.
  • Een afvalvrije bouwplaats.
  • Geen EMVI boetes.
  • Een minimale depot ruimte (‘Just in time’ leveren).
  • Een tevreden organisatie (alle betrokken ‘Stakeholders’).
  • Een veiligheid werkplaats met 0 ongevallen (10 life saving rules).

LEAN sessies
Bij LEAN is het belangrijk dat er goed wordt samengewerkt en daarom kregen alle betrokkenen bij het rioolvervanging project een uitnodiging om deel te nemen aan twee LEAN sessies.

LEAN sessie 1
In de eerste sessie werd de boodschap en het doel van de bijeenkomst verteld. Ook werd de looptijd visueel gemaakt met behulp van het opzetten van een ‘treintje’ (start werk op 7 april en datum gereed 31 oktober 2015). Er werd gekeken hoe verspillingen voorkomen kunnen worden (in één keer goed), hoe we afspraken nakomen (exact dat wat besteld is, op de goede plek en op de juiste datum/tijd), hoe de voorbereiding verloopt en hoe het materiaal met gebruiker/verwerker afgestemd kan worden.

LEAN sessie 2
Bij de tweede sessie werd een fasering (in kleur) met hoeveelheden gemaakt, daarna werden de mijlpalen (deadlines) per fase op een planbord weergegeven. Zo is er voor het hele project een planning gemaakt. Iedere steakholder kreeg eigen kleurstickers en moest daarop activiteiten invullen en deze op het planningsbord plakken, eerst grof en daarna nog een verfijning.

Inzichten tijdspad, uitkomst LEAN sessies
Gezien het tijdspad was het een belangrijk actiepunt voor De Hamer / Dura Vermeer om er voor te zorgen dat de buizen-/puttenstaten voor fase 1 t/m 3 snel goedgekeurd zouden worden, zodat de eerste putten uiterlijk 7 april 2015 geleverd konden worden. Inmiddels kunnen we melden dat dit is gelukt, ook voor de rest van het project zijn de leveranties van 37 putten en circa 2250 meter Haprobuis Ø500 mm gepland.

Verbeteren door ervaring
Wij danken Dura Vermeer voor de ervaring. Elke ervaring die opgedaan kan worden met verbeterteams, ketenintegratie trajecten of LEAN grijpt De Hamer met twee handen aan. Op deze wijze willen wij ervoor zorgen dat zowel onze werk-/bedrijfsprocessen als die van de bouwkolom zich continu blijven verbeteren en wij onze partners op die manier meewaarde kunnen bieden.