<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
5 november 2019

Klaar voor de uitdaging van morgen?!

Een actueel thema in onze branche is het klimaat. Wil je alles weten over de gevolgen van het veranderende klimaat: water, hitte en droogte? En de oplossingen die De Hamer hiervoor in huis heeft? De rayonmanagers van De Hamer staan op 21 november 2019 op de Vakbeurs Klimaat (stand 2.1.36). Wij zijn jullie graag daar!